Có 1 kết quả:

fàng kuān

1/1

fàng kuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to relax restrictions

Một số bài thơ có sử dụng