Có 1 kết quả:

fàng qíng qiū hè

1/1

fàng qíng qiū hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to enjoy oneself in nature's embrace (idiom)