Có 1 kết quả:

fàng làng xíng hái

1/1

fàng làng xíng hái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to abandon all restraint (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng