Có 1 kết quả:

zhèng xùn chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

political training office (during Chinese revolution, since renamed political division 政治部)