Có 1 kết quả:

gù shì

1/1

gù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to pass away