Có 1 kết quả:

gù xiāng

1/1

gù xiāng

giản thể

Từ điển phổ thông

quê cũ, quê hương

Từ điển Trung-Anh

(1) home
(2) homeland
(3) native place
(4) CL:個|个[ge4]