Có 1 kết quả:

gù zuò duān zhuāng ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) artificial show of seriousness
(2) to pretend to be solemn