Có 1 kết quả:

gù qù

1/1

gù qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) death