Có 1 kết quả:

gù guó

1/1

gù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

country with an ancient history