Có 1 kết quả:

gù jiā zǐ dì

1/1

gù jiā zǐ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

descended from an old family