Có 1 kết quả:

gù jū

1/1

gù jū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỗ ở cũ, nơi ở cũ

Từ điển Trung-Anh

former residence

Một số bài thơ có sử dụng