Có 1 kết quả:

gù jiù bù qì ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

do not neglect old friends