Có 1 kết quả:

gù shā

1/1

gù shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

premeditated murder