Có 1 kết quả:

gù yè

1/1

gù yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old estate
(2) former empire
(3) former occupation