Có 1 kết quả:

gù cǐ

1/1

gù cǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

therefore

Một số bài thơ có sử dụng