Có 1 kết quả:

gù shā

1/1

gù shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

premeditated murder

Một số bài thơ có sử dụng