Có 1 kết quả:

gù zhǐ duī

1/1

gù zhǐ duī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a pile of old books