Có 1 kết quả:

gù xùn ㄍㄨˋ ㄒㄩㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

old teaching (e.g. religious instruction)