Có 1 kết quả:

gù xùn

1/1

gù xùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old teaching (e.g. religious instruction)