Có 1 kết quả:

gù jì

1/1

gù jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

historical ruins