Có 1 kết quả:

gù zhé

1/1

gù zhé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former track
(2) old rut
(3) stuck in old conventions