Có 1 kết quả:

gù zhàng pái chú ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fault resolution
(2) trouble clearing