Có 1 kết quả:

dí rén

1/1

dí rén

giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ thù, thù địch, kẻ địch

Từ điển Trung-Anh

(1) enemy
(2) CL:個|个[ge4]