Có 1 kết quả:

dí jūn

1/1

dí jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enemy troops
(2) hostile forces
(3) CL:股[gu3]