Có 1 kết quả:

dí zhàn qū ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

enemy occupied territory