Có 1 kết quả:

dí zhàn qū

1/1

dí zhàn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enemy occupied territory