Có 1 kết quả:

dí dì

1/1

dí dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enemy territory