Có 1 kết quả:

dí dì ㄉㄧˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

enemy territory