Có 1 kết quả:

dí jiàng

1/1

dí jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the enemy general