Có 1 kết quả:

dí wǒ

1/1

dí wǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the enemy and us