Có 1 kết quả:

dí fāng

1/1

dí fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enemy