Có 1 kết quả:

mǐn gǎn wù zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

sensitive materials