Có 1 kết quả:

Jiù shì jūn

1/1

Jiù shì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865)