Có 1 kết quả:

jiù chǎng rú jiù huǒ ㄐㄧㄡˋ ㄔㄤˇ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the show must go on (idiom)