Có 1 kết quả:

jiù jì ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) emergency relief
(2) to help the needy with cash or goods