Có 1 kết quả:

jiù shēng fá ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a life raft