Có 1 kết quả:

chì lìng

1/1

chì lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Imperial order or edict (old)