Có 1 kết quả:

Áó dé sà

1/1

Áó dé sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Odessa (city in Ukraine)