Có 1 kết quả:

bài bù chéng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

The army is completely routed. (idiom)