Có 1 kết quả:

bài tuì

1/1

bài tuì

phồn thể

Từ điển phổ thông

rút lui chịu thua

Từ điển Trung-Anh

to retreat in defeat