Có 1 kết quả:

jiào liàn jī ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trainer (aircraft)