Có 1 kết quả:

jiào liàn jī

1/1

jiào liàn jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trainer (aircraft)