Có 1 kết quả:

jiāo kè ㄐㄧㄠ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to teach class
(2) to lecture