Có 1 kết quả:

chǎng liàng

1/1

chǎng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and spacious