Có 1 kết quả:

chǎng péng qì chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

convertible (car)