Có 1 kết quả:

chǎng péng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) convertible car
(2) open car