Có 1 kết quả:

chǎng chē

1/1

chǎng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open wagon
(2) flatcar