Có 1 kết quả:

gǎn sǐ duì

1/1

gǎn sǐ duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suicide squad
(2) kamikaze unit