Có 1 kết quả:

sǎn tǐ

1/1

sǎn tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

free prose style