Có 1 kết quả:

sǎn jì ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

powder medicine