Có 1 kết quả:

sàn chǎng

1/1

sàn chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a theater) to empty
(2) (of a show) to end