Có 1 kết quả:

sàn jìn

1/1

sàn jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be totally dispersed (crowd)