Có 1 kết quả:

sàn xí

1/1

sàn xí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

end of a banquet